семінари для банкірів, тренінги для банкірів, навчання для банкірів
короткострокові програми навчання для банкірівo

фінансово-банківський сектор

Календар семінарів

розклад безкоштовних тренінгів та презентацій
 Національний центр підготовки банківських працівників України
(Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №072588 від 10.09.2012р.)
запрошує взяти участь в семінарі:
 
УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ.
ОЦІНКА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БОРЖНИКА НА ІНДИВІДУАЛЬНІЙ ОСНОВІ,
 
який відбудеться 15 - 16 листопада 2018р.
 
Мета семінару:
- Обговорити систему управління кредитними ризиками в світлі Постанови НБУ № 64.
- Розглянути теоретичні і практичні аспекти аналізу платоспроможності потенційних позичальників банку, в тому числі висвітлити міжнародний досвід з управління кредитними ризиками.
- На практичних прикладах продемонструвати особливості аналізу
 фінансової звітності корпоративних клієнтів з урахуванням
 специфіки різних галузей.
 
Зміст семінару:
1. Система управління кредитним ризиком: індивідуальний та портфельний підходи. Порівняння вимог НБУ та міжнародної практики.
 
1.1. Кредитна політика банку.
1.2. Процес прийняття кредитного рішення.
1.3. Ризик концентрації, ліміти кредитного ризику.
1.4. Кредитний моніторинг.
1.5. Формування резервів під очікувані кредитні збитки, згідно вимог МСФЗ.
1.6. Стрес-тестування кредитного ризику.
 
2. Кредитний аналіз – основа для оцінки кредитного ризику на індивідуальній основі
 
2.1. Традиційний кредитний аналіз - аналіз фінансової, ринкової, бізнес позиції позичальника. (6С, 4Р, SENSOR, CAMEL…).
2.2. Кредитні рейтинги, скоринг, скрінінг.
 
3. Основні джерела інформації, використовуваної кредитним аналітиком (внутрішні та зовнішні джерела, вимоги до інформації, перевірка достовірності, аудиторський висновок та його відсутність і т.ін.).
 
4. Аналіз фінансової інформації про позичальника. ( «не все, що може бути підраховано, має значення, і не всі, що має значення, може бути підраховано», а. Ейнштейн).
 
4.1. Кредитна історія.
4.2. Наявність позабалансових зобов'язань.
4.3. Стратегія підприємства. Фінансова та інвестиційна політика.
4.4. Менеджмент і власники, контроль над підприємством.
4.5. Організаційна структура і перерозподіл грошових потоків.
4.6. Забезпеченість поточної операційної діяльності.
4.7. Юридичні аспекти діяльності, регулювання галузі.
4.8. Структура ринку, в якому працює клієнт.
4.9. Галузеві ризики і кредитний портфель банку – диверсифікація, концентрація, кореляція.
4.10. Показники, що використовуються для оцінки привабливості галузей з точки зору кредитування. Аналіз галузевих факторів ризику.
4.11. Міжнародний підхід до оцінки галузевих ризиків.
4.12. Кейс.

5. Галузеві потреби в фінансуванні, оцінка ризиків.
5.1. Оновлення необоротних активів.
5.2. Фінансування оборотного капіталу.
5.3. Фінансування сільськогосподарської діяльності.
5.4. Інвестиційний проект.
5.5. Фінансування нерухомості і т.ін.
5.6. Розрахунок потреби у фінансуванні.
5.7. Кейс.
 
6. Аналіз структурних ризиків пов'язаних з потенційним позичальником.
6.1. Структурний ризик - структурування угоди.
6.2. Структурний ризик - залежність від виду позичальника.
6.3. Аналіз групи позичальників.
6.4. Чи завжди є необхідність консолідації звітності учасників групи?
6.5. Практичні приклади по консолідації фінансової звітності групи.
 
7. Фінансова звітність підприємства - основа для аналізу фінансової позиції:
7.1. Взаємозв'язок і взаємне доповнення всіх форм звітності (Баланс, Звіт про Прибутки та збитки, Звіт про рух Грошових Коштів і Звіт про Зміни в Капіталі).
7.2. «Підводні камені» і обмеження фінансової звітності, необхідність складання аналітичних звітів, (кейс);
7.3. Особливості складання та інтерпретації фінансової звітності для виробничих, торгових підприємств,      підприємств, що надають послуги, аграріїв, експортерів та ін.
 
8. Аналіз грошових потоків та грошових надходжень позичальника:
8.1. Первинні і вторинні джерела погашення кредитної позики, ризики;
8.2. Складання та аналіз Звіту про рух грошових коштів підприємства Cash Flow (кейс);
8.3. Оцінка грошових потоків і грошових надходжень, коефіцієнти покриття;
8.4. Прогноз грошових надходжень позичальника.
 
9. Особливості аналізу фінансової звітності підприємств різних алузей (всі інструменти аналізу демонструються на практичних прикладах).
9.1. Оцінка структури і якості активів і пасивів, галузеві особливості балансу.
9.2. Склад і співвідношення доходів і витрат в залежності від специфіки діяльності потенційного позичальника.
9.3. Аналіз ліквідності потенційного позичальника (об'єктивна залежність операційного циклу від галузі позичальника;  рівень підтримки робочого капіталу, ліквідність; оборотність, як ключовий галузевої показник).
9.4. Оцінка ефективності діяльності підприємства (маржа прибутку, рентабельність, факторний аналіз ROA, ROE, пошук «небезпечних» відхилень від галузевої структури рентабельності).
9.5. Аналіз структури всіх джерел фінансування позичальника. «Якість» власного капіталу позичальника.
9.6. Оцінка ефективності використання необоротних активів виробничих підприємств, надійність забезпечення виробничої діяльності підприємства.
9.7. Операційний важіль - ризик, пов'язаний зі структурою витрат потенційного позичальника.
 
10. Підсумковий кейс
Застосування різних інструментів кредитного аналізу, розглянутих на тренінгу до конкретного підприємства. Формування висновків щодо виявлених ризиків і переваг, пов'язаних з потенційним позичальником (SWOT аналіз). Обговорення найбільш ефективного списку обов'язкових умов кредитного договору (covenants) для різних типів позичальників.
 
Інструктор:
СУХЕНКО Олена - АССА DipIFR (Rus.), САР / СІРА, GARP, CLPP.
Має 13-річний практичний досвід роботи на посадах головний бухгалтер, аналітик, фінансовий директор, внутрішній аудитор у вітчизняний і зарубіжних компаніях. Працювала у Міжнародній фінансовій корпорації - група Світового банку, де займалася питаннями оцінки кредитних ризиків, брала участь у фінансовому "Дью Ділідженс", проектах з підготовки (трансформації) фінансової звітності за МСФЗ.
Займається консалтингом в області обліку згідно з МСФЗ, кредитного аналізу, управлінського обліку, фінансового менеджменту.
З 2005 року проводить тренінги з обліку згідно з МСФЗ, а також з питань переходу на МСФЗ і трансформації фінансової звітності, по підготовці до складання кваліфікаційних іспитів на отримання міжнародних сертифікатів за МСФЗ. Серед слухачів, що навчаються в групах під керівництвом Сухенко, спостерігається високий відсоток успішного складання кваліфікаційних іспитів АССА та СIPA.
 
Початок реєстрації о 9.30. Початок заходу о 10.00.
 
Для довідок та подання заявок
на участь в семінарах: (044) 501 79 18, 253 07 02, 253 24 56, 253 04 57, 253 84 89
Факс/автовідповідач    (044) 253 02 33

    
До списку семінарівВсі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ


семінари для банкірів
тренінги для банкірів