семінари для банкірів, тренінги для банкірів, навчання для банкірів
короткострокові програми навчання для банкірівo

фінансово-банківський сектор

Календар семінарів

розклад безкоштовних тренінгів та презентацій
 Національний центр підготовки банківських працівників України
(Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №072588 від 10.09.2012р.)
запрошує взяти участь в модульному кваліфікаційному курсі:
 
ФІНАНСУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ,
 
який відбудеться 14 - 16 листопада 2018р.
 
Метою даного кваліфікаційного курсу є:
- ознайомлення учасників з такими видами документарних операцій як банківські гарантії, документарні акредитиви та інкасо;
- використання гарантій, акредитивів та інкасо для розрахунків та для мінімізації ризиків у міжнародній торгівлі;
- використання гарантій та акредитивів у різноманітних схемах та конструкціях фінансування міжнародних торгових операцій.
 
Кому рекомендовано
Менеджерам банків вищої та середньої ланок управління, відповідальних за здійснення операцій з фінансування міжнародної торгівлі, фахівцям відділів документарних та гарантійних операцій, фахівцям з валютного контролю, кредитних підрозділів та кореспондентських відносин, а також керівникам.
 
Зміст курсу:
 
14 листопада, середа
 
РИЗИКИ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ
 
1. Чому виникають ризики в міжнародній торгівлі?
2. Види ризиків в міжнародній торгівлі
 
ЯК ДОКУМЕНТАРНІ АКРЕДИТИВИ, БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ, ДОКУМЕНТАРНЕ ІНКАСО ЗАПОБІГАЮТЬ РИЗИКАМ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ
 
1. Банки як незалежні посередники між покупцем та продавцем в міжнародній торговій операції
2. Правильний підбір умов оплати по контракту
3. Документарні інструменти та правила Інкотермс
 
ДОКУМЕНТАРНЕ ІНКАСО
 
1. Який механізм роботи документарного інкасо
2. Уніфіковані правила по інкасо
3. Як і коли можна ефективно використовувати інкасо
 
Начальник Управління документарних операцій Департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу системного банку, Член Комісії з банківської техніки та практики Українського національного Комітету Міжнародної торгівельної палати України.
 
БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ ТА РЕЗЕРВНІ АКРЕДИТИВИ
 
1. Сторони гарантійної операції
2. Умовні та безумовні гарантії
3. Прямі та не прямі гарантії (контр-гарантії)
4. Види банківських гарантій
5. Правове регулювання гарантій в Україні та за кордоном. Уніфіковані правила для гарантій за вимогою,    Публікація МТП No 758, інші нормативні документи
6. Процедури роботи по банківській гарантії
   - Надання гарантії
   - Обов’язкові та додаткові реквізити гарантії
   - Внесення змін в умови гарантії
   - Авізування гарантії
   - Вимога платежу та платіж по гарантії
 
Керівник напрямку розвитку бізнесу Управління торгового фінансування великого українського банку. Досвід роботи у банківській сфері - понад 11 років, з них понад 6 років у документарному бізнесі Головного офісу.
Коло інтересів - акредитиви, гарантії, схеми фінансування банками експорту/імпорту клієнтів, розвиток та вдосконалення нормативних документів що їх регулюють.
 
15 листопада, четвер
 
ТОРГОВЕ ФІНАНСУВАННЯ (TRADE FINANCE)
 
1. Коротко- та середньострокове фінансування
   - Постімпортне фінансування та його основні умови
   - Дисконтування документів та його основні умови
   - Зразок умов акредитиву та трати при дисконтуванні документів
  - Перед-експортне та пост-експортне фінансування, приклади
 
2. Програма торгового фінансування Європейського Банку Реконструкції та Розвитку
   - Фінансування імпорту
   - Фінансування експорту
 
3. Банківський акцепт
   - Вексель та пов‘язані з ним поняття
   - Іменний та бланковий індосамент
   - Процедура роботи по банківському акцепту
4. Акцептний кредит та рамбурсний кредити
 
ЕКСПОРТНЕ ФІНАНСУВАННЯ (EXPORT FINANCE)
 
1. Середньо- та довгострокове фінансування під гарантії експортних кредитних агенцій (ЕКА)
   - Групи ризику згідно класифікації Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР)
   - Основні характеристики фінансування за участю ЭКА (згідно з рекомендаціям Бернського Союзу)
   - Кредити Покупцям (Buyers Credits) и Кредити Продавцям (Suppliers Credits)
   - Що таке Стартова точка надання кредиту, як вона розраховується
      
2. Міжнародний форфейтинг
  - Історія виникнення форфейтингу, основні умови
   - Строки та вартість фінансування
   - Особливості форфейтингу. Акцепт, оферта та   умова “без обороту”
  - Документація та об‘єкти дисконтування (інструменти) форфейтингу, які найбільш часто зустрічаються
   - Методи та приклад розрахунку дисконту
   - Зразки деяких об‘єктів (інструментів) форфейтингу
   - Оформлення векселя, аваль та індосамент на векселі
 
Керівник Департаменту документарних та вексельних операцій великого системного банку
 
16 листопада, п'ятниця
 
ДОКУМЕНТАРНІ АКРЕДИТИВИ
 
1. Юридичні аспекти
 - Поняття акредитива, функції, схема здійснення, незалежність від контракту
 - В яких випадках використовується акредитив як інструмент платежу?
 - Ризики, переваги акредитива
 - Основні види акредитивів
 - Нормативні документи, які регулюють операції за акредитивами: міжнародні та вітчизняні
 - Учасники акредитивної операції
 - Підготовка платіжних умов контракту з розрахунками за акредитивами
 - Правила Інкотермс 2010 в контексті акредитивних операцій
 
2. Процедура роботи за акредитивом
 - Контракт VS акредитив
 - Відкриття акредитива, перевірка умов акредитива, авізування акредитива. На що звертати увагу?
 - Зміни до умов акредитива. Авізування та прийняття змін до умов акредитива
- Виконання акредитива. Виконання акредитива шляхом платежу/ відстроченого платежу / акцепту / негоціації
- Підтвердження акредитива. «Відкрите» та «мовчазне» підтвердження
 - Рамбурсування за акредитивом
 - Переуступка виручки за акредитивом
 
3. Документи за акредитивом
 - Перевірка документів за акредитивом, належне представлення документів, стандарти перевірки згідно з UCP 600
 - Основні документи, які використовуються в акредитивних операціях (тратта, інвойс, транспортні документи, страхові документи, сертифікат походження). Вимоги до перевірки цих документів
 - Документи з розбіжностями. Запобігання представленню документів з розбіжностями.
 
4. Особливі види та конструкції акредитивів
 - Акредитиви для посередників – трансферабельні та back-to-back акредитиви
 - Револьверні акредитиви
 - Резервні акредитиви
 - Акредитиви з «червоним» застереженням
 
Заступник начальника управління документарного бізнесу, керівник напрямку документарних операцій великого системного банку. Член Банківської комісії Українського національного комітету МТП. Має більше ніж 15 років досвіду роботи в управлінні документарного бізнесу. Брав участь у розробці змін до нормативно-правових актів НБУ з питань акредитивних та гарантійних операцій. Брав участь в розробці та впровадженні дистанційних курсів по документарним операціям для співробітників банку.    
 
Початок реєстрації о 9.30. Початок заходу о 10.00.
 
Для довідок та подання заявок
на участь в семінарах: (044) 501 79 18, 253 07 02, 253 24 56, 253 04 57, 253 84 89
Факс/автовідповідач    (044) 253 02 33

    
До списку семінарівВсі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ


семінари для банкірів
тренінги для банкірів