семінари для банкірів, тренінги для банкірів, навчання для банкірів
короткострокові програми навчання для банкірівo

фінансово-банківський сектор

Календар семінарів

розклад безкоштовних тренінгів та презентацій
 Національний центр підготовки банківських працівників України
(Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №072588 від 10.09.2012р.)
запрошує взяти участь в модульному кваліфікаційному курсі
 
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В БАНКУ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ,
 
який відбудеться 22 – 26 жовтня 2018р.
 
Програма погоджена Національним банком України та Державною службою фінансового моніторингу України.
 
Інструкторами курсу виступають фахівці Національного банку України, Державної Служби фінансового моніторингу України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також фахівці провідних банків України.
 
План курсу
 
22 жовтня, понеділок
 
СИСТЕМА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ В БАНКУ
 
1. Організація системи протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом.
2. Ризик-орієнтований підхід.
3. Ризикова діяльність. Типові схеми. Санкції
4. Відповідальність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
5. Порядок проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
 
Заступник Директора Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України
 
ПОБУДОВА СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКУ

1. Підготовка до перевірки 
2. Участь інших підрозділів банку в перевірці
3. Основні проблемні питання, які виникають в ході перевірки та питання, на які найчастіше сконцентрована увага перевіряючих
4. Рекомендації по нейтралізації проблемних аспектів і т.ін.
Член Правління – відповідальна особа фінансового моніторингу українського банку. Має понад 15 років досвіду роботи в банківському секторі за напрямком AML. В даному банку - з жовтня 2016 року. Раніше працював у ПАТ "Сбербанк Росії", ПАТ "ФІДОБАНК", Державній службі фінансового моніторингу, НБУ.
 
Директор по комплаєнс-контролю та фінансовому моніторингу банку з іноземним капіталом

23 жовтня, вівторок
 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ  ІДЕНТИФІКАЦІЇ, ВЕРИФІКАЦІЇ ТА ВИВЧЕННЯ КЛІЄНТІВ. ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧИХ СИСТЕМ ТА ПРОЦЕСІВ
 
1. Нормативно правове  забезпечення процесу ідентифікації
2. Встановлення ділових стосунків з клієнтом. Нові можливості при використанні електронних засобів.
3. Виявлення, встановлення ділових відносин та обслуговування публічних діячів
3. Ризик – орієнтовний підхід до аналізу операцій клієнтів.
4. Порядок та строки уточнення інформації по клієнту.
5. Особливості ідентифікації при проведенні разових  операцій.
6. Документальне оформлення процесу ідентифікації. Шляхи підтвердження вжитих заходів.
7. Відповідальність та наслідки за невиконання вимог законодавства.
 
Член Правління, відповідальний працівник Банку з фінансового моніторингу банку з іноземним капіталом. Має більше 15 років досвіду роботи в банківській сфері. Близько 8 років працював в АБ «Укргазбанк» на посаді члена Правління банку. Має великий досвід в сфері фінансового моніторингу та банківської безпеки.
 
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІДЕНТИФІКАЦІЯ, ВЕРИФІКАЦІЯ ТА ВИВЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛІЄНТІВ БАНКУ
 
1. Методологічне забезпечення процесів ідентифікації в банку:
   - впровадження функції ФМ в банківські процеси
   - внутрішні нормативні документи банку в сфері фінансового моніторингу
2. Організація процесів ідентифікації, верифікації, вивчення клієнтів банку:
   - закріплення функцій за конкретними співробітниками банку/ підрозділів банку
   - система контролю ідентифікації клієнтів банку
     відповідальним співробітником по ФМ на етапах залучення та обслуговування
   - вимоги до програмних комплексів зберігання і обробки інформації про клієнтів банку
3. Вимоги до документального оформлення результатів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів
   - перевірка пакету документів, реєстрація зауважень
   - перевірка клієнтів по міжнародних баз даних санкцій / відкритими джерелами / списками осіб / компаній, причетних до фінансування терористичної діяльності. Автоматизовані рішення.
   - терміни заповнення електронних анкет
4. Особливості проведення ідентифікації клієнтів банку:
   - неприбуткових організацій
   - структурних / відокремлених підрозділів
   - компаній з управління активами
   - договорів спільної діяльності
   - публічних діячів
   - власників, посадових осіб клієнтів - ЮО
   - бенефіціарів власників клієнтів - ЮО
   - клієнтів ФО при здійсненні касових операцій без відкриття рахунку
5. Планове і поточне оновлення інформації щодо ідентифікації клієнтів:
   - взаємодія підрозділів / співробітників банку в процесі уточнення ідентифікації клієнтів банку
   - автоматизовані рішення моніторингу термінів переідентифікації
   - контроль надання оновлень по ідентифікації  
6. Оцінка ризику і фінансового стану (ФМ) клієнтів:
   - проблематика вибору методик оцінки
   - автоматизовані рішення оцінки та моніторингу ризику та фінансового стану клієнтів з т.з. ФМ
7. Ведення електронних анкет клієнтів ЮО / ФОП і ФО: розподіл функціоналу з введення даних в системи Банку оновлення, підтримка в актуальному стані, своєчасність заповнення анкет
 
Начальник Управління фінансового моніторингу українського банку
 
24 жовтня, середа
 
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКАМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ПРИ ВИКОНАННІ НИМИ ФУНКЦІЙ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
 
1. Інфраструктура фондового ринку та класифікація цінних паперів
2. Ризики операцій з цінними паперами
3. Особливості організації та здійснення фінансового моніторингу на ринку цінних паперів
4. Особливості ідентифікації клієнтів та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу за операціями з цінними паперами
5. Приклади типологій легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом та шахрайства на ринку цінних паперів та практичні приклади проведення заходів у сфері фінансового моніторингу при здійснені операцій з цінними паперами.
 
Директор департаменту контрольно-правової роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 
ВЗАЄМОДІЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ З БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ
 
1. Загальна структура інформаційного обміну між Держфінмоніторингом та банківськими установами (файли запити типу ХС, XE, рух коштів)
2. Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій
3. Зупинення фінансових операцій у випадках передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
4. Загальний огляд застосування індикаторів підозрілих фінансових операцій та додаткових документів для проведення аналізу фінансових операцій
5. Операційний аналіз. Відкриті бази даних
 
ОГЛЯД ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЩОДО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ БАНКІВСЬКИМ СЕКТОРОМ ДО ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ОПРАЦЮВАННЯ НАДАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 
Начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового моніторингу управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань Державної Служби фінансового моніторингу України
 
 
25 жовтня, четвер
 
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПОГЛИБЛЕНОГО АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ КЛІЄНТІВ, ВИЯВЛЕННЯ ІНДИКАТОРІВ РИЗИКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
 
1. Законодавче регулювання питання, цілі і завдання процесу виявлення індикаторів ризикових операцій за зовнішньоекономічними операціями клієнтів банку
2. Організація процесу в банку, закріплення повноважень структурних підрозділів по виявленню індикаторів ризикових операцій
3. Аналіз анкети клієнта, перевірка кінцевого бенефіціарного власника Клієнта, виявлення ознак номінальності власника
4. Аналіз мети та суті операції клієнта, економічної діяльності клієнта
5. Перевірка джерел походження коштів клієнта
6. Виявлення контрагентів, зареєстрованих в ризикових країнах/ ризикових банках, країні - агресорі
7. Виявлення кінцевих бенефіціарів власників контрагента, аналіз резидентності. Наявність документального підтвердження. Верифікація інформації, наданої Клієнтом.
8. Особливості проведення поглибленого аналізу, капітальних операцій, отримання кредиту від нерезидента, операцій з цінними паперами.
9. Оформлення висновку щодо виявлення / відсутності індикаторів ризикових операцій
 
Головний фахівець управління фінансового моніторингу Департаменту фінансового моніторингу великого державного банку. Має більше ніж 5-річний досвід роботи на посаді Начальника управління аудиту операційних процесів Департаменту внутрішнього аудиту ПАТ «Промінвестбанк».                    
 
ПУБЛІЧНІ ОСОБИ: ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ БАНКУ З КЛІЄНТАМИ КАТЕГОРІЇ РЕР
 
1. Визначення РЕР: національна та міжнародна практика (на прикладі деяких країн). Що застосувати в національному законодавстві.
2. Порядок встановлення ділових відносин з РЕР: проблемні питання.
3. Виявлення і контроль РЕР серед діючих клієнтів: методологія і принципи побудови системи.
4. Особливості обслуговування окремих типів РЕР.
5. Особи, пов'язані з РЕР: встановлення відносин і обслуговування.
6. Побудова інформаційно-аналітичної системи «РЕР в банку».
 
Начальник відділу комплаєнс ризику фінансового моніторингу українського банку
 
26 жовтня, п’ятниця
 
ПОЛІТИКА БАНКУ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ, УНИКНЕННЯ ЗАГРОЗ, РИЗИКІВ, ІНЦИДЕНТІВ
 
1. Основні засади формування Політики банку з питань AML/CFT з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.
2. Організація здійснення вивчення (KYC) та належної перевірки клієнтів (CDD).
3. Основні засади проведення навчання персоналу з питань KYC та CDD.
4. Оцінка комплаєнс-ризиків фінансового моніторингу (завдання,  методика, матриці контролю).
5. Огляд типових порушень, недоліків, ризиків у діяльності напрямку з питань фінансового моніторингу.
 
Заступник керівника Напрямку “Compliance” великого державного банку. Має більше ніж 10-річний досвід перевірок банків в Департаменті фінансового моніторингу НБУ.
 
ВПЛИВ НА ФУНКЦІЮ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ КБ ПОСЛАБЛЕННЯ ВИМОГ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 
1. Проект нового валютного регулювання. Лібералізація.
2. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням вимог валютного законодавства та законодавства у сфері фінансового моніторингу.
3. Взаємодія з банками - кореспондентами - нерезидентами.
 
Начальник Управління валютного контролю великого українського банку
 
УЧАСНИКИ КУРСУ ОТРИМУЮТЬ СВІДОЦТВА ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 
УЧАСНИКИ ОКРЕМИХ ДНІВ ОТРИМАЮТЬ СВІДОЦТВА НЦПБПУ
 
Початок реєстрації о 9.30. Початок семінару о 10.00.
 
Для довідок та подання заявок
на участь в семінарах: (044) 501 79 18, 253 07 02, 253 24 56, 253 04 57, 253 84 89
Факс/автовідповідач    (044) 253 02 33

e-mail: center@nctbpu.org.ua 
До списку семінарівВсі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ


семінари для банкірів
тренінги для банкірів