семінари для банкірів, тренінги для банкірів, навчання для банкірів
короткострокові програми навчання для банкірів

фінансово-банківський сектор

Календар семінарів

розклад безкоштовних тренінгів та презентацій
Національний центр підготовки банківських працівників України
(Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №072588 від 10.09.2012р.)
 
запрошує взяти участь в семінарі
 
КРЕДИТНИЙ АНАЛІЗ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ. АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ І ГАЛУЗЕВИХ РИЗИКІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ПОТЕНЦІЙНИМ ПОЗИЧАЛЬНИКОМ,
 
який відбудеться 21 – 22 березня 2018р.
 
 
Мета семінару:
- розглянути теоретичні і практичні аспекти аналізу платоспроможності потенційних позичальників банку;
- висвітлити міжнародний досвід з управління кредитними ризиками;
- обговорити підходи до оцінки галузевих і структурних ризиків;
- на практичних прикладах продемонструвати особливості аналізу фінансової звітності корпоративних клієнтів з урахуванням специфіки різних галузей.
 
Зміст семінару:
1. Кредитний ризик, міжнародний досвід в управлінні кредитним ризиком
 
2. Кредитний аналіз – основа для прийняття рішення про видачу позики
2.1. Міжнародна практика кредитного аналізу (6С, 4Р, SENSOR, CAMEL…).
2.2. Традиційний кредитний аналіз - аналіз фінансової, ринкової, бізнес позиції позичальника.
2.3. Кредитні рейтинги, скоринг, скрінінг.
 
3. Основні джерела інформації, які використовуються кредитним аналітиком (внутрішні та зовнішні джерела, вимоги до інформації, перевірка достовірності, аудиторський висновок)
 
4. Аналіз нефінансової інформації про позичальника. («не все, що може бути підраховано, має значення, і не все, що має значення, може бути підраховано», а. Эйнштейн)
4.1. Кредитна історія.
4.2. Наявність позабалансових зобов'язань.
4.3. Стратегія підприємства.
4.4. Фінансова та інвестиційна політика
4.5. Менеджмент і власники, контроль над підприємством.
4.6. Підтримка влади.
4.7. Персонал.
4.8. Організаційна структура та перерозподіл грошових потоків.
4.9. Забезпеченість поточної операційної діяльності.
4.10. Юридичні аспекти діяльності, регулювання галузі.
4.11. Особливості аналізу малих, середніх та великих позичальників
4.12 КЕЙС
 
5. Оцінка галузевих ризиків – «макро» та «мікро» рівень
5.1. Практична значимість оцінки галузевих ризиків при проведенні аналізу платоспроможності позичальника банку
5.2. Галузеві ризики та кредитний портфель банку – диверсифікація, концентрація, кореляція.
5.3. Показники, які використовуються для оцінки привабливості галузей з точки зору кредитування.
5.4. Аналіз галузевих факторів ризику, виявлення тенденцій і перспектив розвитку галузі протягом строку періоду кредитування.
5.5. Характеристика галузі і ринку, в яких працює потенційний позичальник (аналіз ринкової і бізнес позицій).
5.6. Ознаки стабільності підприємств в залежності від галузі.
5.7. Міжнародний підхід до оцінки галузевих ризиків.
 
6. Галузеві потреби у фінансуванні, оцінка ризиків
6.1. Оновлення необоротних активів.
6.2. Фінансування оборотного капіталу.
6.3. Фінансування сільськогосподарської діяльності.
6.4. Інвестиційний проект.
6.5. Фінансування нерухомості та т.ін.
6.6. Розрахунок потреби у фінансуванні.
6.7. КЕЙС.
 
7. Аналіз структурних ризиків, пов‘язаних з потенційним позичальником
7.1. Залежність структурного ризику від виду позичальника та виду позики
7.3. Види позичальників і особливості аналізу їх платоспроможності.
7.4. Аналіз групи позичальників.
7.5. Чи завжди є необхідність консолідації звітності учасників групи?
7.6. Практичні приклади по консолідації фінансової звітності групи (КЕЙС)
7.7. Фактори, на які необхідно звернути увагу при структуруванні кредитної угоди
8. Фінансова звітність підприємства - основне джерело інформації для аналізу фінансової позиції:
8.1. Основні принципи фінансового обліку, необхідні аналітику для розуміння фінансової звітності підприємства
8.2. Взаємозв'язок і взаємне доповнення усіх форм звітності (Баланс, Звіт про Прибуток і Збитки, Звіт про Рух      Грошових Коштів і Звіт про Зміни в Капіталі.
8.3. КЕЙС зі складання Cash flow.
8.4. "Підводні камені" і обмеження фінансової звітності, необхідність складання аналітичних звітів, (КЕЙС);
8.4. Особливості складання та інтерпретації фінансової звітності для виробничих, торгових підприємств,      підприємств, що надають послуги, аграріїв, експортерів та ін.
 
9. Особливості аналізу фінансової звітності підприємства різних галузей (всі інструменти аналізу демонструються на практичних прикладах).
9.1. Оцінка структури та якості активів і пасивів, галузеві особливості балансу.
9.2. Склад та співвідношення доходів і витрат залежно від специфіки діяльності потенційного позичальника.
9.3. Оцінка первинних та вторинних джерел погашення заборгованості кредиту
9.4. Оцінка грошових надходжень та грошових потоків, прогноз грошових потоків. Аналіз Cash flow
9.5. Аналіз ліквідності потенційного позичальника (об'єктивна залежність операційного циклу від галузі позичальника, рівень підтримки робочого капіталу, ліквідність, оборотність, як ключовий галузевий показник)
9.6. Оцінка ефективності діяльності підприємства (маржа прибутку, рентабельність, факторний аналіз ROA, ROE, пошук "небезпечних" відхилень від галузевої структури рентабельності).
9.7. Аналіз структури усіх джерел фінансування позичальника. "Якість" власного капіталу позичальника.
9.8. Оцінка ефективності використання необоротних активів виробничих підприємств, надійність забезпечення виробничої діяльності підприємства.
9.9. Операційний важіль - ризик, пов'язаний зі структурою витрат потенційного позичальника.
 
10. Підсумковий кейс
Застосування різних інструментів кредитного аналізу, які розглядались на семінарі до конкретного підприємства. Формування висновків відносно виявлених ризиків та переваг, пов‘язаних з потенційним позичальником (SWOT аналіз). Обговорення найбільш ефективного списку обов‘язкових умов кредитного договору (covenants) для різних типів позичальників.
 
Просимо надсилати свої пропозиції щодо питань, які потрібно розглянути під час проведення семінару, або питання, на які Ви хочете отримати відповідь нам електронною поштою center@nctbpu.org.ua
 
Інструктор:
Сухенко Олена - АССА DipIFR (Rus.), САР / СІРА, GARP, CLPP.
Має 13-річний практичний досвід роботи на посадах головний бухгалтер, аналітик, фінансовий директор, внутрішній аудитор у вітчизняний і зарубіжних компаніях. Працювала у Міжнародній фінансовій корпорації - група Світового банку, де займалася питаннями оцінки кредитних ризиків, брала участь у фінансовому "Дью Ділідженс", проектах з підготовки (трансформації) фінансової звітності за МСФЗ.
Займається консалтингом в області обліку згідно з МСФЗ, кредитного аналізу, управлінського обліку, фінансового менеджменту.
З 2005 року проводить тренінги з обліку згідно з МСФЗ, а також з питань переходу на МСФЗ і трансформації фінансової звітності, по підготовці до складання кваліфікаційних іспитів на отримання міжнародних сертифікатів за МСФЗ. Серед слухачів, що навчаються в групах під керівництвом Сухенко, спостерігається високий відсоток успішного складання кваліфікаційних іспитів АССА та СIPA.
 
Місце проведення:
Семінар відбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ).
 
Початок реєстрації о 9.30. Початок о 10.00
 
Для довідок та подання заявок
на участь в семінарах: (044) 501 79 18, 253 07 02, 502 61 91, 502 86 53, 253 24 56, 253 04 57, 253 84 89
Факс/автовідповідач    (044) 253 02 33

e-mail: center@nctbpu.org.ua 
До списку семінарівВсі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ


семінари для банкірів
тренінги для банкірів