Preparation Program to exam for The Diploma in International Financial Reporting - ACCA (DipIFR)

Період проведення програми - з 15 лютого по 30 травня 2020 року 

Дата найближчого іспиту АССА (ДипІФР) – 5 червня 2020 року

 УВАГА! Очна презентація програми відбудеться 8 лютого 2020 року

Ми вперше пропонуємо розширений та покращений формат проведення програми! Деталі дивіться нижче.

У світлі обов'язковості для банків України подання фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ, все більш актуальним стає підвищення кваліфікації співробітників банківської сфери, відповідальних за перехід на облік згідно МСФЗ.

Спеціально для професіоналів в області фінансів та бухгалтерського обліку Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів Великобританії (АССА) створила російськомовну кваліфікацію - Диплом з Міжнародної Фінансової Звітності  - АССА (ДипІФР).

ACCA (Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів) є найвпливовішою і швидкозростаючою міжнародною професійною бухгалтерською асоціацією, яка об'єднує більш ніж 140500 членів та 404000 студентів з 170 країн світу.

Програма іспиту DipIFR заснована на вимогах до іспиту за папером F7 - Financial Reporting (International Stream) в повній кваліфікації ACCA, який здається англійською мовою.

Кандидат, який успішно склав ДипІФР (російською мовою) і бажаючий здати всі іспити ACCA, звільняється від здачі екзамену з предмету "Paper 2.5 Financial Reporting".

Вимоги АССА до кандидатів на здачу кваліфікаційного іспиту:

 • наявність атестата професійного бухгалтера або аудитора,
 • або трирічний досвід роботи в галузі бухгалтерського обліку та аудиту, письмово підтверджений працедавцем,
 • або відповідний рівень освіти, який звільняє від кваліфікаційних екзаменів ACCA з предметів 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 і 2.2, і дворічний досвід роботи в галузі бухгалтерського обліку та аудиту, письмово підтверджений працедавцем.

Екзаменаційний підхід до програми ACCA DipIFR.

Після закінчення програми підготовки слухачі складають тригодинний письмовий іспит в екзаменаційному центрі компанії Ей Ті Сі Інтернешнл (ATC International), за результатами якого Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів (ACCA) приймає рішення про видачу Диплому Міжнародної Фінансової Звітності (ДипІФР російською мовою).

Більшість екзаменаційних питань поєднують в собі розрахункові і аналітичні елементи, і максимально охоплюють всі аспекти обліку та складання фінансової звітності згідно з МСФЗ.

Для того щоб успішно скласти іспит ACCA DipIFR кандидат повинен набрати не менше 50 балів зі 100 можливих.

Практична цінність програми АССА (ДипІФР російською мовою) 

 • Програма дає базові знання принципів і правил складання фінансової звітності, а також розкриття інформації згідно з МСФЗ;
 • Після успішного проходження програми учасники отримують глибоке розуміння процесу складання фінансової звітності, взаємозв'язку всіх форм звітності і можуть застосовувати підхід МСФЗ до обліку всіх елементів звітності;
 • Таке розуміння процесу надає можливість проводити якісний аналіз фінансової звітності, та робити обґрунтовані висновки, щодо фінансового стану та платоспроможності компанії;
 • Програма включає в себе підходи до обліку, як з боку окремого підприємства, так і з позиції консолідованої звітності групи компаній;
 • Навчання має практичну спрямованість, всі нюанси МСФЗ розглядаються на прикладі реальних ситуацій;
 • Після закінчення даного курсу, слухачі з легкістю зможуть проводити трансформацію фінансової звітності з національних стандартів на міжнародні;
 • Програма постійно оновлюється і включає в себе МСФЗ в останній версії зі всіма актуальними змінами;
 • Програма АССА є найбільш визнаною і авторитетною в міжнародному професійному співтоваристві. 

У ПРОГРАМУ НАВЧАННЯ ВКЛЮЧЕНІ ТАКІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 • МСФЗ 1 «Подання фінансової звітності»
 • МСФЗ 2 «Запаси»
 • МСФЗ 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»
 • МСФЗ 10 «Події, що відбулися після звітного періоду»
 • МСФЗ 12 «Податки на прибуток»
 • МСФЗ 16 «Основні засоби»
 • МСФЗ 19 «Виплати працівникам»
 • МСФЗ 20 «Облік грантів і розкриття інформації про урядову допомогу»
 • МСФЗ 21 «Вплив змін валютних курсів»
 • МСФЗ 23 «Витрати на позики»
 • МСФЗ 24 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін»
 • МСФЗ 27 «Окремі фінансові звіти»
 • МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства»
 • МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: подання інформації»
 • МСФЗ 33 «Прибуток на акцію»
 • МСФЗ 34 «Проміжна фінансова звітність»
 • МСФЗ 36 «Зменшення корисності активів»
 • МСФЗ 37 «Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи»
 • МСФЗ 38 «Нематеріальні активи»
 • МСФЗ 40 «Інвестиційна нерухомість»
 • МСФЗ 41 «Сільське господарство»
 • МСФЗ (IFRS) 1 «Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності вперше»
 • МСФЗ (IFRS) 2 «Платежі з використанням акцій»
 • МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання компаній»
 • МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротні активи, призначені на продаж, та припинена діяльність»
 • МСФЗ (IFRS) 6 «Розвідка та оцінка запасів мінеральних ресурсів»
 • МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»
 • МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти»
 • МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
 • МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність»
 • МСФЗ (IFRS) 11 «Угода про спільну діяльність»
 • МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших компаніях»
 • МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка за справедливою вартістю»
 • МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями"
 • МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
 • Інші положення
 • «Основи підготовки фінансової звітності» 

У комплект для навчання, що надається слухачам програми АССА входить:

 1. Конспект лекцій - навчальний посібник
 2. Практичний посібник з завданнями
 3. Питання колишніх екзаменаційних сесій і відповіді до них
 4. Контрольні тести і пробний іспит 

Дата найближчого іспиту АССА (ДипІФР) – 5 червня 2020 року.

Формат проведення програми

Програма підготовки до іспиту являє собою 10 занять по 6 годин і 11-е бонусне заняття! Але ми пропонуємо дещо більше, а саме додаткові 4 заняття! 

Вся програма поділяється на чотири базові блоки. Після кожного блоку проводиться заняття, присвячене написанню «пробного іспиту» за матеріалами блоку та детальному аналізу відповідей, а також розв’язанню типових задач на закріплення вивчених тем. Це надасть змогу учасникам краще контролювати свій рівень засвоєння матеріалу протягом всього курсу. 

Крім того, з урахуванням потреб слухачів із банківського сектору, в межах курсу ми проводимо поглиблений практикум по застосуванню методу ефективної ставки відсотка для обліку фінансових інструментів згідно МСФЗ та вимог НБУ, а також більш детальний розгляд МСФЗ 9 (IFRS 9) в частині оцінки знецінення фінансових інструментів та формування резервів під кредитні ризики.

 

Інструктор:

Сухенко Олена - АССА DipIFR (Rus.), САР / СІРА, GARP, CLPP.

З 2005 року займається проведенням тренінгів в області обліку згідно з МСФЗ, а також з питань переходу на МСФЗ і трансформації фінансової звітності, в тому числі тренінги по підготовці до складання кваліфікаційних іспитів на отримання міжнародних сертифікатів за МСФЗ. Серед слухачів, що навчаються в групах під керівництвом Сухенко, спостерігається високий відсоток успішного складання  кваліфікаційних іспитів АССА та СIPA.

Має практичний досвід роботи більше 12 років на посадах головний бухгалтер, аналітик, фінансовий директор, внутрішній аудитор у вітчизняний і зарубіжних компаніях. У тому числі, працювала у Міжнародній фінансовій корпорації - група Світового банку, де займалася питаннями оцінки кредитних ризиків, брала участь у фінансовому "Дью Ділідженс", проектах з підготовки (трансформації) фінансової звітності за МСФЗ.

Займається консалтингом в області обліку згідно з МСФЗ, кредитного аналізу, управлінського обліку, фінансового менеджменту.

 

Місце проведення:

НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ).

 

Для довідок та подання заявок

на участь в семінарах: (044) 501 79 18, 253 07 02, 253 84 89, 253 04 57, 253 24 56

Факс/автовідповідач    (044) 253 02 33

e-mail: center@nctbpu.org.ua