Effective interest rate method in measure and account of financial instruments in accordance with IFRS and NBU requirements. Review of case law on discounting

Тривалість вебінару: з 10.00 до 15.00

Мета вебінару:

Тема використання методу ефективної ставки в обліку фінансових інструментів не є новою для банківської системи. Втім, практичне застосування цього методу викликає багато запитань.

Оскільки специфічні моменти, на яких базуються розрахунки, мають бути закріплені в обліковій політиці фінансової установи, базові принципи мають бути закріплені в обліковій політиці.

Також, зважаючи на те, що останніми часом фіскальні органи при перевірках приділяють багато уваги цьому питанню, фінансовим установам буде корисно ознайомитися з судовою практикою.

Цільова аудиторія: бухгалтери, контролери, внутрішні аудитори, працівники відділів податкового обліку, працівники ризик-менеджменту, працівники ІТ-підрозділів та інші співробітники банку, діяльність яких пов’язана з обліком банківських операцій та їх автоматизацією.

План вебінару:

 1. Концепція вартості грошей в часі та її застосування в бухобліку:
  • Вартість грошей у часі
  • Мета застосування методу дисконтування грошових потоків в бухгалтерському обліку
  • Формули для розрахунку ефективної ставки відсотку
 2. Нормативно-правова база:
  • Основні МСФЗ, що вимагають застосування методу дисконтування грошових потоків
  • Нормативно-правові документи НБУ, що містять формули та інструкції щодо застосування ефективної ставки та їх статус
  • Огляд запланованих змін до Методичних рекомендацій НБУ з розрахунку ефективної ставки проценту
 3. Застосування ефективної ставки проценту в обліку фінансових активів, які ініційовані на ринкових умовах
  • Три види оцінки фінансових активів: як вибрати?
  • Оцінка за амортизованою собівартістю: поняття та складові
  • Комісії та інші прямі витрати, пов’язані із ініціюванням фінансового активу
  • Первісна оцінка фінансових активів
  • Визначення первісної ефективної ставки відсотку
  • Щомісячні процедури: нарахування процентів за номінальною ставкою та амортизація дисконту/премії. «Прямий» та «непрямий» метод розрахунку.
  • Подальші зміни в грошових потоках: принципи обліку
  • Плаваюча ставка відсотку
  • Зміна облікових оцінок
  • Особливості застосування методу дисконтування при обліку кредитних ліній та овердрафтів
 4. Застосування ефективної ставки проценту в обліку фінансових активів, які ініційовані на неринкових умовах
  • Первісне визнання позик на неринкових умовах.
  • Визначення ринкової ставки відсотку
  • Оцінка справедливої вартості позик.
  • Подальше нарахування процентних витрат
  • Позики, отримані від пов’язаних сторін: особливості обліку
 5. Ефективна ставка проценту в обліку знецінених фінансових активів
  • Три стадії знецінення фінансових активів
  • Принципи формування резервів
  • Особливості нарахування процентів за кредитами на 3-ій стадії знецінення
  • Облік POCI-активів
 6. Модифікація фінансових активів
  • Поняття «модифікація»
  • Класифікація модифікацій на суттєві та несуттєві
  • Облік суттєвих модифікацій
  • Облік несуттєвих модифікацій
 7. Ефективна ставка в обліку фінансових зобов’язань
  • Вибір методу оцінки
  • Складові балансової вартості
  • Проблеми, пов’язані з обліком прострочки виконання зобов’язань
  • Суттєва/несуттєва модифікація зобов’язань
 8. Дисконтування: судова практика
  • Податковий облік процентних доходів та витрат
  • Початок судової практики
  • Підхід податкових органів при донарахуванні податкових зобов’язань. Позиція судів
  • На що слід звернути увагу платниками податків
  • Процесуальні моменти

Інструктори:

Значкова Ольга - АССА, к.е.н.,партнер проекту «IFRS Solution», має 12-річний досвід роботи на посаді заступника головного бухгалтера в ПАТ«Укрсоцбанк», працювала в Банку Австрії в управлінні консолідованої звітності. Має досвід з впровадження вимог МСФЗ в ПАТ «Укрсоцбанк» на посаді заступника головного бухгалтера, а також в ОТР банк та ряді інших банків України як зовнішній консультант. Займається консалтингом в області МСФЗ та бухгалтерського обліку. Працювала на посаді доцента у Київському Національному Економічному Університеті. З 2005 року проводить тренінги з питань  бухгалтерського обліку в банках та впровадження МСФЗ.

Джурилюк Людмила Володимирівна - ACCA, адвокат, старший юрист ТОВ «Кінстеллар Україна». Людмила надає юридичну підтримку стосовно усіх аспектів податкового права з акцентом на податкове структурування, проведення податкових діагностик (due diligence), консультування з питань трансфертного ціноутворення, комплексний супровід платників податків під час спорів в адміністративному порядку та у судах.

 

Тривалість вебінару: з 10.00 до 15.00

Попередня реєстрація обов’язкова

Вартість участі одного учасника складає 4740 грн. у т.ч. ПДВ 790 грн.

Вебінар проводиться на платформі Zoom (напередодні заходу буде проведено тестування під’єднання до платформи Zoom, а також аудіо і відео зв’язку).

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (044) 253-07-02, (044) 253-04-57, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (067) 235-09-23

e-mail:   center@nctbpu.org.ua