Financial statements for 2020

Тривалість вебінару: з 10.00 до 11.30

Мета семінару:

Звітність банків за 2020 рік потребує від банків особливої уваги до специфічних вимог цілої низки стандартів, зокрема таких як МСБО 2, МСБО 10, МСБО 20, МСБО 36, МСБО 37, МСФЗ 9, МСФЗ 16. На вебінарі будуть розглянуті основні вимоги вищезазначених стандартів та особливості їх застосування у кризові періоди.

Цільова аудиторія:

 • Фінансові директори
 • головні бухгалтери
 • спеціалісти, що відповідають за складання та аналіз фінансової звітності
 • контролери
 • фінансові аналітики
 • внутрішні аудитори
 • працівники підрозділів міжбанківських операцій
 • та інші співробітники, діяльність яких пов’язана з аналізом фінансової звітності банків.

Зміст вебінару:

 1. Пандемія та її наслідки для економічного середовища. Відповідь Ради з МСФЗ на кризові явища
 2. Безперервність діяльності
  • Значення принципу
  • Аналіз та розкриття
 3. Фінансові інструменти
  • Роз’яснення Ради з МСФЗ щодо застосування МСФЗ 9
  • Облік змін до кредитних угод у зв’язку з кризою
  • Вплив на формування резервів під кредитні ризики
 4. Облік зменшення корисності
  • Норми МСБО 36 щодо визнання зменшення корисності
  • Ознаки зменшення корисності
  • Процедури розрахунку зменшення корисності за нефінансовими активами
 5. Державні субсидії
  • Норми МСБО 20 щодо обліку державної допомоги
  • Коли банкам слід застосовувати МСБО 20
 6. Оренда
  • Доповнення до МСФЗ 16 у зв’язку з пандемією
  • Облік змін в орендних платежах у зв’язку з пандемією
 7. Обтяжливі контракти
  • Вимоги МСБО 37 щодо обліку обтяжливих контрактів
  • Коли та як формувати забезпечення щодо обтяжливих контрактів
 8. Запаси
  • Вимоги МСБО 2 щодо оцінки запасів
  • Особливості оцінки запасів банку в період кризи
 9. Події після звітного періоду
  • Визначення МСБО 10: події після звітного періоду, коригуючі та некоригуючі події
  • Розкриття некоригуючих подій у фінансовій звітності за 2020
 10. Розкриття у примітках за 2020 рік
  • Особливості розкриття у кризовий період
  • Зміни до МСФЗ та роз’яснення, які необхідно розкривати

Інструктор:

Ольга Значкова - АССА, к.е.н., має 12-річний досвід роботи на посаді заступника головного бухгалтера в ПАТ «Укрсоцбанк», працювала в Банку Австрії в управлінні консолідованої звітності.
Має досвід з впровадження вимог МСФЗ в ПАТ «Укрсоцбанк» на посаді заступника головного бухгалтера, а також в ОТР банк та ряді інших банків України як зовнішній консультант.
Займається консалтингом в області МСФЗ та бухгалтерського обліку.
Працювала на посаді доцента у Київському Національному Економічному Університеті.
З 2005 року проводить тренінги з питань  бухгалтерського обліку в банках та впровадження МСФЗ.

 

Тривалість вебінару: з 10.00 до 11.30

Вебінар проводиться на платформі Zoom (напередодні заходу буде проведено обов'язкове тестування під’єднання до платформи Zoom, а також аудіо і відео зв’язку)

Попередня реєстрація обов’язкова

Вартість участі одного учасника складає 2520 грн, в т.ч. ПДВ 420 грн.

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (044) 501-79-18, (044) 253-07-02, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (067) 235-09-23

e-mail:   center@nctbpu.org.ua