Практичний вебінар 'Розрахунок та інтерпретація найбільш інформативних фінансових показників для підприємств різних галузей'

Запрошуємо взяти участь у четвертому вебінарі циклу:

 АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА

  

Теми практичних вебінарів циклу:

Вебінар 1. «Читання» фінансової звітності позичальника банку, горизонтальний та вертикальний аналіз звітності (9 червня 2020 р., з 10.00 до 13.00)  

Вебінар 2. Аналіз і оцінка достатності грошових потоків та грошових надходжень позичальника (16 червня 2020 р., з 10.00 до 13.00) 

Вебінар 3. Аналіз структурних ризиків, пов'язаних з потенційним позичальником (23 червня 2020 р., з 10.00 до 13.00)

Вебінар 4. Розрахунок та інтерпретація найбільш інформативних фінансових показників для підприємств різних галузей (30 червня 2020 р., з 10.00 до 13.00)

 

ПРАКТИКУМ з «читання» та поглибленого аналізу фінансової звітності призначений для кредитних, фінансових аналітиків та інших співробітників банку, пов'язаних з оцінкою платоспроможності потенційних позичальників банку.

Всі аспекти аналізу розглядаються на прикладах звітності реальних підприємств з різних галузей.

По закінченню практикуму учасники зможуть:

 • оцінювати якість та сумлінність складання фінансової звітності;
 • ефективно діагностувати фінансовий стан позичальника, використовуючи його фінансову звітність;
 • оцінювати перспективи розвитку компанії та прогнозувати грошові потоки;
 • впевнено застосовувати найбільш інформативні фінансові коефіцієнти для оцінки ризиків і переваг позичальників різних типів, розмірів, галузевої приналежності та ін.

Увага! Під час кожного вебінару учасники отримують домашнє завдання, яке перевіряється інструктором і обговорюється з учасниками на додатковому занятті (дати додаткових занять вказані в програмі)

 

Зміст вебінару:

IV. Розрахунок та інтерпретація найбільш інформативних фінансових показників для підприємств різних галузей,

 30 червня, з 10.00 до 13.00

 (ВСІ інструменти аналізу демонструються на практичних прикладах!!!) 

 1. Оцінка ефективності використання необоротних активів виробничих підприємств, надійність забезпечення виробничої діяльності підприємства
 2. Склад та співвідношення доходів і витрат в залежності від специфіки діяльності потенційного позичальника, норма прибутку
 3. Операційний важіль - ризик, пов'язаний з часткою постійних витрат в структурі витрат потенційного позичальника
 4. Аналіз ліквідності потенційного позичальника (об'єктивна залежність операційного циклу від галузі позичальника; рівень підтримки робочого капіталу, ліквідність; оборотність, як ключовий галузевої показник)
 5. Оцінка ефективності діяльності підприємства (маржа прибутку, рентабельність, факторний аналіз ROA, ROE, пошук «небезпечних» відхилень від галузевої структури рентабельності)
 6. Аналіз структури всіх джерел фінансування позичальника
 7. Потреба у фінансуванні для підтримки зростання компанії, гранично допустимий темп зростання компанії для збереження фінансової стійкості позичальника
 8. Оцінка того, як компанія обґрунтовує потребу в кредиті та розрахунок мінімального обсягу фінансування, необхідного для реалізації цілей потенційного позичальника
 9. Оптимальна боргове навантаження на компанію
 10. Відповіді на запитання
 11. Домашнє завдання з подальшою перевіркою! (коментарі та обговорення виконаних завдань відбудеться 3 липня, 1 година)

Інструктор:

Сухенко Олена - АССА DipIFR (Rus.), САР / СІРА, GARP, CLPP.

З 2005 року займається проведенням тренінгів в області обліку згідно з МСФЗ, а також з питань переходу на МСФЗ і трансформації фінансової звітності, в тому числі тренінги по підготовці до складання кваліфікаційних іспитів на отримання міжнародних сертифікатів за МСФЗ. Серед слухачів, що навчаються в групах під керівництвом Сухенко, спостерігається високий відсоток успішного складання  кваліфікаційних іспитів АССА та СIPA.

Має практичний досвід роботи більше 12 років на посадах головний бухгалтер, аналітик, фінансовий директор, внутрішній аудитор у вітчизняний і зарубіжних компаніях. У тому числі, працювала у Міжнародній фінансовій корпорації - група Світового банку, де займалася питаннями оцінки кредитних ризиків, брала участь у фінансовому "Дью Ділідженс", проектах з підготовки (трансформації) фінансової звітності за МСФЗ.

Займається консалтингом в області обліку згідно з МСФЗ, кредитного аналізу, управлінського обліку, фінансового менеджменту.

Тривалість вебінару з 10.00 до 13.00

Попередня реєстрація обов’язкова

Дізнавайтеся вартість участі та реєструйтесь для участі за телефонами: (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (097) 174-87-02, (067) 235-09-23

e-mail:   center@nctbpu.org.ua